BTW nummer

Op grond van e-commerce regelgeving ben ik verplicht om mijn BTW nummer permanent toegankelijk te maken voor elke bezoeker van mijn website. Ik zou dit graag willen doen. Maar zoals aan elke eenmanszaak, heeft de Belastingdienst mij een BTW nummer toegekend dat bestaat uit mijn burgerservicenummer (BSN), met de toevoeging B01.

Het BSN is een zeer persoonlijk nummer dat verschillende registraties verbindt, die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Dit betreft niet alleen registraties van de overheid, maar ook bijvoorbeeld registratie in de gezondheidszorg. Gelet hierop is het gebruik van het BSN zwaar gereguleerd en zijn er strenge beperkingen onder het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Publicatie op een website is hiermee in strijd.

Het BTW nummer daarentegen is eerder van openbare aard. Toepasselijk recht verplicht ondernemers om hun BTW nummer op verschillende plaatsen te publiceren. Door een BTW nummer toe te kennen dat gelijk is aan het BSN, handelt de Belastingdienst in strijd met toepasselijke recht met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Ze dwingt burgers om hun BSN te openbaren buiten de daarvoor bestemde kringen.

Ik probeer de Belastingdienst te bewegen mij een ander BTW nummer toe te kennen. Dit kan enige tijd duren, aangezien de Belastingdienst de onrechtmatigheid van haar handelen niet zomaar zal toegeven. Zodra ik een nieuw BTW nummer heb, publiceer ik dit natuurlijk op de website. In de tussentijd zal ik over dit onderwerp publiceren.

Voor de goede orde, op mijn facturen vermeld ik mijn BTW nummer wel. Ik wil natuurlijk niet dat mijn cliënten nadeel ondervinden van deze kwestie.