Privacy

Elke onderneming of organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk aan klantgegevens, gegevens van contactpersonen, werknemers, websitebezoekers. Persoonsgegevens moeten verwerkt worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is van invloed op de manier waarop u gegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en deelt. De organisatie moet hierbij transparantie bieden en de naleving kunnen aantonen. Ik kan u hierin begeleiden.

E-commerce
Overeenkomst
Juridische beoordeling
Workshops